Saturday, February 20, 2010

फूल-टू-फिल्मी

आज सकाळ पासून फक्त एकच काम करतोय ....
 "उफ्फ तेरी अदा, I like the way you move!!!"
atleast ५० वेळा तरी ऐकले/पाहिले. video/audio दोन्ही आवडले.
(http://www.youtube.com/watch?v=7aWgvoCtvas)

मला एखादी गोष्ट परत परत बघायला खूप आवडते. काही काही गोष्टी तर इतक्या वेळा बघितल्या आहेत ना की अक्षरशः तोंड-पाठ आहेत. आणि काही परत परत पाहून आवडायला लागल्या. ह्या लिस्ट मधे टॉप वर अर्थात  'हिरो नं. १'. हा movie आम्ही इतक्या वेळा पाहिला आहे ना की मी तो न-बघता जसाच्या तसा लिहून काढू शकतो, त्यातल्या बारीक-सारीक  चुका सांगू शकतो !!!! २००० साली आम्ही घरी पहिल्यांदा color TV+CD player घेतला होता, त्या सोबत हा आणि 'अग्निपथ' च्या CDs घेऊन आलो. मग काय, दूरदर्शनला पहिल्यांदा आम्हाला पर्याय सापडला होता. जो पर्यंत भाड्याने एखादी movie आणली नाही (rent ने म्हणायचे आहे मला !!!) तो पर्यंत हेच २ movies परत परत बघत बसायचो.

ह्या नंतर मी एखादी गोष्ट परत परत पाहिली आहे तर ती आहे F.R.I.E.N.D.S.!!!! कधीच बोर नाही होणार राव. आता तरी मी random episodes बघतो पण जेव्हा सुरु केले होते तेव्हा तर म्हणजे पहिल्या episode पासून सुरु तर last episode पर्यंत सगळे क्रमात बघायचे आणि लगेच परत पुढचा round सुरु. असे किती iterations केले असतील त्याची गणतीच नाही.

काही मराठी नाटके, 'पती सगळे उचापती', 'मुक्कामपोस्ट बोंबीलवाडी', 'यदा-कदाचित'. ह्यातले dialogues तर सगळे नेहमीच्या बोलण्यात पण वापरतात.

किती चिक्कार वेळ आहे ना माझ्याकडे असल्या गोष्टी करण्यासाठी !!!
असो, आजचे पुराण बस झाले.

1 comment:

Chetan Pathak said...

Movie aNli ahe mhaNe भाड्याने !!! :-D